Na tom bošileckym mostku

 
Na tom bošileckym mostku
hrály tam dvě pany v kostku
Hrály hrály hrály až se obehrály
shodily se z mostku
 
Nejsou všechny holky stejný
některá má voči černý
Některá má voči, některá má voči
některá má černý
 
Nevěř holka chlapci, nevěř
na řičici vodu neměř
Voda ti vyteče, chlapec ti uteče
bude lásky konec
voda ti vyteče chlapec ti uteče ,
bude lásky konec