Slunce za hory...

 
Slunce za hory zmizelo v dáli, 
utichli ptáci, usíná háj. 
Sedíme spolu šero nás halí, 
písničko zazni a hudbo hraj. 
 
Vpravo a vlevo se kolíbáme, 
Vpravo a vlevo se kolíbem.
Vpravo a vlevo se kolíbáme, 
Vpravo a vlevo se kolíbem. 
 
Slunce za hory zmizelo v dáli, 
utichli ptáci, usíná háj. 
Sedíme spolu šero nás halí, 
písničko zazni a hudbo hraj.
 
Dopředu nazad se kolíbáme, 
dopředu nazad se kolíbem.
Dopředu nazad se kolíbáme, 
dopředu nazad se kolíbem.
 
Slunce za hory zmizelo v dáli, 
utichli ptáci, usíná háj. 
Sedíme spolu šero nás halí, 
písničko zazni a hudbo hraj.
 
Nahoru dolů se kolíbáme, 
nahoru dolů se kolíbem. 
Nahoru dolů se kolíbáme, 
nahoru dolů se kolíbem.
 
Slunce za hory zmizelo v dáli, 
utichli ptáci, usíná háj. 
Sedíme spolu šero nás halí, 
písničko zazni a hudbo hraj.
 
Kolem dokola se kolíbáme, 
kolem dokola se kolíbem. 
Kolem dokola se kolíbáme, 
kolem dokola se kolíbem.