Toulavá kytara

Ve spolupráci s pedagogy jsme připravili doplňkový výukový hudební program pro děti. Produkce lidových a dětských písní na dvanáctistrunnou kytaru je pro většinu dětí nový zážitek. Program je zcela přizpůsoben pro předškolní děti, jak obsahem písní, tak i jeho délkou, kdy jednotlivé písně jsou seřazeny do jednoduchého příběhu a délka programu nepřesahuje 40-45 minut.

Součástí programu je i aktivní zapojení dětí.  Taktéž si děti i mohou zkusit zazpívat na mikrofon.

Hlavní náplní tohoto programu je zpěv a procvičení již známých dětských písniček.