Toulavá Kytara

Rád by jsem Vám představil hudební projekt pro děti, Toulavá kytara

Jedná se o hudební program pro mateřské školy, kde základem je zvuk 12-ti strunné akustické kytary, rytmika a zpěv.

Produkce lidových a dětských písní na dvanáctistrunnou akustickou kytaru je pro většinu dětí nový zážitek. Délka programu nepřesahuje 40-45 minut. Součástí programu je i aktivní zapojení dětí. Hlavní náplní tohoto programu je zpěv a rytmika. 

 

Program se skládá z tradiční lidových písní pro děti a z písní autorských. Skladba písní a dramaturgie se vždy váže buď k ročnímu období, nebo k významným dnům (vánoce, velikonoce).

Taktéž je možno připravit program individuální podle přání školky-školy. Toto je ovšem nutné vykomunikovat alespoň minimálně 14 dní předem. 

Toto vystoupení má již přes 500 repríz a hraji jej již sedmou sezónu. Naskýtá se otázka, zdali má význam hrát stále totéž. Odpověď je snadná. Nikdy to totiž není stejné. Měním písně, měním témata, spolupracuji s pedagogy ve školách a pokaždé je představení zajímavé právě díky interaktivitě, improvizaci, a vnímání reakcí dětí.